ENGLISH | MAGYAR
Minden jog fenntartva | 2001-2015 © Vigh Attila
vigh attila

Hídszerkezetek esztétikája

 

link az oldalra

új tantárgy az építészmérnöki karon


A tantárgy célkitűzése:

A látványos, „landmark”-szerű építészet kedvelt elemei a hídszerkezetek. Napjainkban egyre több olyan hídszerkezet épül, ahol építészmérnök bevonása lenne indokolt. Az igazán jó és előremutató szerkezeteknél a „design” és a statikai kialakítás egymást erősítve jelenik meg, ezért a tantárgy keretein belül ennek szerepét, fontosságát hangsúlyozzuk. Célkitűzésünk, hogy a hallgatók elsajátíthassák az alapvető hídépítési alapfogalmakat, a főbb hídszerkezeti típusokat, a típusválasztás szempontjait, valamint hogy rálátásuk legyen az újonnan alkalmazott szerkezeti megoldásokra.

A tantárgy tematikája:

- Esztétika és tervezés kapcsolata
- Hídtípusok általános ismertetése, ismertebb hidak bemutatása, hidak funkció szerint (gyalogoshíd, közúti, vasúti, vegyes)
- Szerkezeti elemek funkciói, terhek és hatások
- Gerendahidak, rácsos hidak ismertetése, kialakítási lehetőségek erőtani és esztétikai szempontból
- Ívhidak és boltozatok ismertetése kialakítási lehetőségek erőtani és esztétikai szempontból
- Kerethidak ismertetése kialakítási lehetőségek erőtani és esztétikai szempontból
- Függőhidak, ferdekábeles hidak ismertetése kialakítási lehetőségek erőtani és esztétikai szempontból
- Szerkezeti elemek (pillér, pilon, pályaszerkezet) kialakítása, alakja, erőjátéka, újítási lehetőségek
- Budapesti Duna-hidak megtekintése
- Hídtartozékok (korlát, világítás) elhelyezése, alakja, kialakítása
- Építési állapotok, ideiglenes szerkezetek – Konzultáció
- Jövőbeli hidak, új építőanyagok adta lehetőségek, kitekintés más tartószerkezetekre (tornyok, térlefedések) – Konzultáció
- Konzultáció - Tanulmány beadása


Publikációk - az 5 legfontosabb

 


folyóiratcikkek (lektorált)


Vigh, A., Kollár, L.P. (2007) - Routing and permitting techniques of overweight vehicles, Journal of Bridge Engineering Vol. 12, No. 6. 774-784.

Vigh, A., Kollár, L.P. (2006) - Approximate analysis of bridges for the routing and permitting procedures of overweight vehicle, Journal of Bridge Engineering Vol. 11, No. 3. 282-292.


folyóiratcikkek (nem lektorált)


Vigh, A., Kollár, L.P. (2007): Egyszerűsített hídteherbírás vizsgálat túlsúlyos jármű esetén, Közúti és Mélyépítési Szemle, 57. évf., 3. szám, 7-13.


Konferencia előadás (kiadványban megjelent)


Vigh, A., Kollár, L.P. (2006): Comparison of the axle loads for evaluating overweight vehicle permits, IABSE Symposium Budapest 2006 - Report, Vol. 92. 9 oldal (CD kiadvány)

Vigh, A., Kollár, L.P. (2004): An approximate method for calculating the routing and permitting of overweight vehicles over bridges, 5th International Ph.D. Symposium in Civil Engineering, Delft 2004 - Balkema Publishers 921-928.

Disszertáció

 


HÍDSZERKEZETEK KÖZELÍTŐ SZÁMÍTÁSA ÚTVONAL-ENGEDÉLYEZÉSHEZ


A túlsúlyos és túlméretes járművek kizárólag útvonalengedély birtokában használhatják a közúthálózatot. Az optimális útvonal kijelöléséhez egy optimalizáló eljárás kifejlesztése szükséges, amely magába foglalja a hidak teherbírás-vizsgálatát is. A disszertációban kizárólag a hídteherbírás vizsgálattal foglalkozunk.
Hídjainkat a szabványban rögzített módon és elvek szerint tervezik a szabályzati terhek, a biztonsági és dinamikus tényezők figyelembevételével.
Egy híd teherbírásának ellenőrzésére alapvetően két módszer kínálkozik: az egyik lehetőség, hogy a hidat részletes statikai számítással ellenőrizzük az engedélyköteles járműteherre, a másik, hogy feltesszük a híd képes viselni a szabályzati járműteherből keletkező igénybevételeket, és részletes ellenőrzés helyett a szabályzati és a különleges járműteher hatására keletkező igénybevételeket hasonlítjuk össze. Mindkét módszer időigényes és meglehetősen sok hídadat ismeretét feltételezi. Sok esetben egy egyszerűbb és gyorsabb, kézi számítással is könnyen elvégezhető vizsgálatot hajtanak végre, amely a járműterhek tengelytávjainak és terheinek összehasonlításán alapul.
A disszertációban egy olyan módszer kerül bemutatásra, amely egyszerű, kevés adatot igényel és elegendően pontos, így általánosan – pl. Magyarország hídjaira is – alkalmazható. A közelítő számítás fiktív hatásábrák segítségével történő összehasonlításon alapul. Numerikus számításokhoz viszonyítva határoztuk meg a közelítő számítás pontosságát. A módszer gerenda hidak, rácsos hidak, ívhidak, kerethidak és boltozatok esetén alkalmazható, a megfelelően megválasztott futtatási paraméterek segítségével. Figyelembe vesszük a kereszteloszlás hatását is.
Több tízezer futtatást végeztünk, hogy a módszer pontosságáról megfelelő ismereteket szerezzünk. Az esetek döntő többségében a módszer a biztonság javára közelített, a maximális eltérés a biztonság kárára 15% volt. (Ezt a kedvezőtlen hatást egy biztonsági tényező alkalmazásával kompenzálhatjuk.)
Az eljárás nagy előnye, hogy gyors, és bár kevés hídadat szükséges a számításhoz, mégis megbízható eredményeket ad. A bemutatott módszerünk egy útvonal-engedélyező szoftver részeként működik, amit az illetékes hatóság rendelkezésére bocsátunk.